1987

Door het succes uit 1986 werd in 1987 wederom een revu gebracht. Overmoedig geworden door het succes van de eerste revu werd gedacht dat doen we wel even. De praktijk bleek echter anders. Te weinig oefening en een te korte voorbereiding maakte de tweede revu tot de slechtste uit haar geschiedenis. Volgens Leo Bongers kwam dit door "Och het komt wel" en "de vorige revu was toch prima" waarom zou deze minder zijn. Tijdens de uitvoering bleek dan ook dat het niet vanzelf kwam. Het publiek reageerde lauw en als positieve uitschieters in deze revu moeten genoemd worden de rode draad door Adriaan Ebergen en Nol van Zoest als de venters van Worst en Brood (Worstebrood) en het optreden van Paul en Hannie Kasbergen toen Nederlands kampioen Rock & Roll dansen . Pikant detail was dat bij de 2e en laatse voorstelling een taart tegen het gordijn werd gegooid wat de weinig vermogende revu Fl 100,00 aan stomerij kostte.Doordat Rene Geurts in deze revu tevens een rol speelde als toneelmeester in "De piano" moest er een tweede persoon voor de techniek komen. Deze werd gevonden in de persoon van Piet de Blank welke zijn sporen in de muziek inmiddels had verdiend in het orkest (samen met Leo Bongers) The Pick Foges en later Atilla. Piet zou deze en alle volgende Revu´s het geluid voor zijn rekening nemen.

Andere stukken uit de tweede Lithe Revu: Mien Tobbe, de Tirolers, de Lithse onderwereld, Urbanus door de zeer jonge Debby van Lith en natuurlijk Sik ´t  zit wel Snor voor de muzikale noot.