2000

Lithse Revu in de kerkbanken

De Lithse Revu 2000 kende dit jaar wel een heel merkwaardige geboorte. Een door de kerk georganiseerde revu ter ere van het 100 jarig bestaan van de St.Lambertus kerk in Lith kon geen doorgang vinden. Het bracht de bedenkers/schrijvers van de Revu wel op het idee een eigen Kerk Revu te organiseren.

Het was echter de kunst om het (heilige)geestig en boeiend te maken zonder dat het kwetsend zou worden. Dat dit uiteindelijk is gelukt mag blijken uit het feit dat de pastoor Buyens zijn volle medewerking en ondersteuning verleende aan de deze Revu. 

 

Terwijl de repetities en decorbouw nog in volle gang waren werd op vrijdag 3 november gestart met de kaartverkoop voor de Lithse Revu 2000. De eerste kopers waren om 5:30 uur op het marktplein bij “’t Winkeltje” aawezig. Dankzij de medewerking van Café “ de Koffiekan” was het mogelijk om voor de harde kern van kaartkopers vanaf 7:00 uur binnen te wachten op de verkoop die om 8:00 uur van start zou gaan. Om 7:00 uur hadden zich al 15 mensen gemeld en om 8:45 was dit opgelopen tot zo’n 70. Binnen 2,5 uur waren 4 voorstellingen uitverkocht en ook de kaartjes voor de in allerijl toegevoegde vijfde voorstelling vlogen als de bekende broodjes over de toonbank. In totaal werd de Lithse Revu 2000 door zo’n 1800 bezoekers bekeken.

 

Voor de pauze werd in “De Hoeve” een aangepaste dienst opgevoerd, die voor deze gelegenheid was omgebouwd tot een kerk, compleet met glas in lood ramen, een biechtstoel, en een preekstoel die door een rolconstructie naar voren werd geschoven en als het ware boven het publiek op de eerste rij hing. Dit tot grote hilariteit van de aanwezige en schrik van de bezoekers op de eerste rij.

 

Na de pauze was er een feestavond georganiseerd waaraan alle kerkmedewerkers een bijdrage leverde. Voor de feestavond werd het startsein gegeven door de pastoor, kardinaal en acoliet met een ode aan de accordeon spelende misdienaar Joshua. De kerkmeesters brachten The Fox, de KVO-girls (Dance design) brachten een dans uit de musical Cats. De schoonmaaksters gingen met het publiek kienen, en trakteerde ze op hapjes voor alle aanwezige. Fanfare Sint Jutumus bracht onder aanvoering van pastoor Leonardo een speciale ode aan de “Bloasmuziek”.

En zo vond iedere deelnemer dat ze toch wel het hoogte punt van de avond vormde.