1996

Het nieuwe jaar begint al meteen goed voor de Lithse Revu. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lith op 2 januari ontvangt de Revu uit handen van de nieuwe Burgemeester van de Gemeente Lith Mevr. van Hoek de Lithse Snoek.

1996 zou toch al een bijzonder jaar worden voor de Revu. In dit jaar namelijk wordt de 10 Revu opgevoerd en bestaat het gezelschap 11 jaar. Doordat de Lithse Revu sinds enkele jaren geen subsidie meer krijgt en zichzelf met behulp van sponsors moet bedruipen wordt in deze Revu hieraan een speciaal item gewijdt. Door een nieuw besluit van B&W wordt de subsidie voor verenigingen voortaan vastgesteld per lid. Reden voor de Revu om geen entree te heffen maar contributie. In een klap is de Lithse Revu dan ook met 1200 leden de grootste vereniging van Lith. Door het succes van de film “Dorp aan de Rivier II” is ook het aantal voorstellingen uitgebreidt naar 4 verdeeld over 2 weken. 

De uitvoeringsdata bleven onveranderd in november. Deze Revu wordt de eerste met een nieuw bestuur. Doordat Leo, Adriaan en Rene zich meer met de Revu zelf bezig willen houden wordt er een nieuw bestuur gevormd. Door dit nieuwe bestuur bestaamde uit Paul Hesemans, Nol van Soest en Ineke van der Sloot, kunnen nu ook zaken als sponsoring en andere bestuurlijke kwesties goed in de gaten gehouden worden. De muziek in deze Revu is voor de eerste keer helemaal “live” door het toevoegen van blazers aan de bestaande muzikanten Esther van der Velden en Jos Nederkoorn.