1988

Wijzer geworden door de revu van 1987 werd in 1988 de zaak beter aangepakt. Er kwam een echt decor onder leiding van Alex Thissen.  In de diverse stukjes werden meer liedjes  gezongen. De rode draad door de hele revu was de toiletjuffrouw gepeeld door Susan Bongers.

Ook wordt in deze revu een eerste experiment uitgevoerd met van te voren opgenomen stukken. Als eerste werd het stuk van Dracula uit 1975 weer uit de kast gehaald opnieuw bewerkt en voorzien van een inleidend filmpje wat opgenomen was bij slot Ammerzoden. Het tweede stukje film ging over een zonderling die voorzien werd door de firma (S).Tangen en (P).Ypen van gas en licht. Gezien de reacties van het publiek was dit experiment meer dan geslaagd en in de volgende revu´s zou dit nog verder uitgediept worden.

Andere stukken uit deze revu: Kaptein Zero, Nol van Zoest als suppoost van de Hoeve, Mel en Kim, de Hennie Hutman show in Paramaribo en natuurlijk Sik ´t zit weer snor voor de muzikale noot.