1991

In deze Revu wordt volop stilgestaan bij de naderende sloop van het huidige Gemeenschapshuis. Tevens wordt in deze Revu voor het eerst gewerkt met video. Als speciaal gebeuren is het mogelijk voor de reeds aanwezige bezoekers om “Live” televisie mee te maken. Buiten staat een camera opgesteld en Adriaan Ebergen interviewt een aantal mensen die naar binnen gaan. Binnen in de zaal is dit alles te volgen via een scherm wat de nodige hilariteit met zich meebrengt. In het gezelschap van Adriaan bevindt zich ook Mike van Os die als taak heeft oude onderdelen van het gemeenschapshuis te verkopen om zo geld binnen te halen om het torentje wat op het Gemeenschapshuis staat van de sloop te redden. Tevens wordt in deze Revu nog een nieuwtje geintroduceerd. Het optreden voordat de Revu begonnen is. Niet alleen gebeurt dit eigenlijk al door de interviews van Adriaan maar men laat buiten steeds een figuur op een solex rondrijden die steeds slissend de weg naar de Hoeve vraagt. Bij elke passage buiten wordt ook hij in beeld gebracht en kan het publiek binnen meegenieten van alle onzin die verteld wordt.

Van de voorstelling zijn dat jaar geen foto's gemaakt (overgebleven). Daarom deze keer diverse 'achter de schermen' kiekjes.